Vidar Seland

Digital prosjektleder
Divisjon Digitale Tjenester
OBOS